game-image

Thông tin chung

Tên
The Legendary Four
Thể loại trò chơi
Máy slot video
Ngày phát hành
Tháng Mười Hai, 2022
Đang diễn ra
Windows, iOS, Android, H5
Đặc điểm chơi game
Trò chơi miễn phí

Về trò chơi

Thể loại trò chơi
5x4
Đường thanh toán
40
Trục quay
5
Biến động
Thấp
Biểu tượng
Biểu tượng Wild
Tỷ lệ cược (trò chơi cơ bản)
79.44 %
Tỷ lệ cược (Trò chơi miễn phí)
16.56 %
Tỷ lệ cược (tổng cộng)
96.00 %
Hiển thị tính năng tối đa
890x

Tính năng

Biểu tượng Wild-icon
Biểu tượng Wild
Thay thế tất cả các biểu tượng trừ Biểu tượng Scatter Game Miễn phí
Trò chơi miễn phí Scatter-icon
Trò chơi miễn phí Scatter
3 Biểu tượng Scatter Game Miễn phí kích hoạt 8 vòng chơi miễn phí
Trò chơi miễn phí-icon
Trò chơi miễn phí
Biểu tượng Wild sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong vòng chơi miễn phí, có thể kích hoạt lại

Thông tin chung

Tên
The Legendary Four
Thể loại trò chơi
Máy slot video
Ngày phát hành
Tháng Mười Hai, 2022
Đang diễn ra
Windows, iOS, Android, H5
Đặc điểm chơi game
Trò chơi miễn phí

Về trò chơi

Thể loại trò chơi
5x4
Đường thanh toán
40
Trục quay
5
Biến động
Thấp
Biểu tượng
Biểu tượng Wild
Tỷ lệ cược (trò chơi cơ bản)
79.44 %
Tỷ lệ cược (Trò chơi miễn phí)
16.56 %
Tỷ lệ cược (tổng cộng)
96.00 %
Hiển thị tính năng tối đa
890x

Thông tin chiến thắng

Kết quả dựa trên 50 triệu vòng quay

SỐ TIỀN THẮNG

300 lần đến 400 lần
400 lần đến 500 lần
500 lần đến 600 lần
600 lần đến 700 lần
700 lần đến 1,000 lần

XUẤT HIỆN

Mỗi lần 344,827.59 quay
Mỗi lần 694,444.44 quay
Mỗi lần 2,000,000.00 quay
Mỗi lần 6,250,000.00 quay
Mỗi lần 16,666,666.67 quay

TRONG 1 TRIỆU VÒNG TRÒ CHƠI, SẼ XUẤT HIỆN Xấp xỉ

2.90 lần
1.44 lần
0.50 lần
0.16 lần
0.06 lần