game-image

Thông tin chung

Tên
Medusa
Thể loại trò chơi
Máy slot video
Ngày phát hành
29 May, 2024
Đang diễn ra
Windows, iOS, Android, H5
Đặc điểm chơi game
Trò chơi miễn phí

Về trò chơi

Thể loại trò chơi
5x4
Đường thanh toán
25
Trục quay
5
Biến động
Trung bình
Biểu tượng
thác thắng Hệ số nhân, Biểu tượng Wild, 1 Biểu tượng phân tán
Tỷ lệ cược (trò chơi cơ bản)
82.40 %
Tỷ lệ cược (Trò chơi miễn phí)
13.70 %
Tỷ lệ cược (tổng cộng)
96.10 %
Hiển thị tính năng tối đa
1044x

Tính năng

Medusa Scatter-icon
Medusa Scatter
Xuất hiện ngẫu nhiên trên reel 3 duy nhất, sẽ mở rộng và ngẫu nhiên trao thưởng Tất cả các biểu tượng Wild hoặc Vòng Quay Miễn Phí
Hệ số nhân-icon
Hệ số nhân
hệ số tăng cấp cho mỗi lần thắng theo tầng trên mỗi lần quay
các trò chơi miễn phí-icon
các trò chơi miễn phí
Có thể kích hoạt tối đa 8 vòng Quay miễn phí với Bội số, có thể kích hoạt lại

Thông tin chung

Tên
Medusa
Thể loại trò chơi
Máy slot video
Ngày phát hành
29 May, 2024
Đang diễn ra
Windows, iOS, Android, H5
Đặc điểm chơi game
Trò chơi miễn phí

Về trò chơi

Thể loại trò chơi
5x4
Đường thanh toán
25
Trục quay
5
Biến động
Trung bình
Biểu tượng
thác thắng Hệ số nhân, Biểu tượng Wild, 1 Biểu tượng phân tán
Tỷ lệ cược (trò chơi cơ bản)
82.40 %
Tỷ lệ cược (Trò chơi miễn phí)
13.70 %
Tỷ lệ cược (tổng cộng)
96.10 %
Hiển thị tính năng tối đa
1044x

Thông tin chiến thắng

Kết quả dựa trên 50 triệu vòng quay

SỐ TIỀN THẮNG

100 lần đến 300 lần
300 lần đến 500 lần
500 lần đến 700 lần
700 lần đến 900 lần
900 lần đến 1000 lần
1000 lần đến 1500 lần

XUẤT HIỆN

Mỗi lần 14,864.51 quay
Mỗi lần 211,584.71 quay
Mỗi lần 1,458,333.34 quay
Mỗi lần 6,719,367.59 quay
Mỗi lần 10,000,000 quay
Mỗi lần 16,666,666.67 quay

TRONG 1 TRIỆU VÒNG TRÒ CHƠI, SẼ XUẤT HIỆN Xấp xỉ

67.27 lần
4.73 lần
0.69 lần
0.15 lần
0.10 lần
0.06 lần